Prövning och validering

Behöver du göra en prövning eller validering? Har du frågor om hur det går till?

Genom att göra en validering eller prövning kan du få tillgodoräkna dig kunskaper som du redan har. Detta innebär att du slipper läsa om kurser eller kursmoment som du redan kan. Om du vill få en prövning av dina kunskaper måste du själv begära det.

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning. Detta gäller för alla kurser som det sätts betyg i. Detta gäller även om du sedan tidigare har fått betyg på kursen eller ditt gymnasiearbete. En prövning innebär att du läser in kursmaterialet på egen hand för att sedan göra prov på hela kursen.

I en prövning bedömer och betygssätter läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån samtliga kunskapskrav och mot alla betygssteg i ämnesplanen.

Du förbereder dig på egen hand med hjälp av ämnesplanen för kursen och en prövningsinstruktion. Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle och ansvarar själv för att anmäla dig och förbereda dig inför prövningen. Du måste genomföra samtliga moment för att få betyg A-F.

Hur anmäler jag mig till en prövning?

Du anmäler dig genom att:

 • Välja en gymnasial-, grundläggande- eller SFI-kurs
 • Välj aktuellt prövningstillfälle
 • Bifoga bilaga/bilagor under kvitto på betalning i anmälan.

Har du inte bifogat betygs-/betalningsunderlag under kvitto på betalning kommer vi inte handlägga din prövning förrän du har kompletterat din ansökan.

Du måste även tänka på att:

 • Om du har betyg i kursen sedan tidigare (ej betyg F eller IG), bifoga bankutdrag som visar att din Swish eller bankinbetalning har dragits från ditt konto.
 • Bifoga officiell betygshandling (utdrag ur betygskatalog, slutbetyg eller examensbevis) som visar att du fått betyg F eller IG i prövningskursen du anmäler dig till.

Kom ihåg att om du inte har bifogat betygs-/betalningsunderlag kommer vi inte handlägga din prövning förrän du har kompletterat din ansökan.

Kurser med Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

För att pröva en kurs med APL behöver du kunna validera APL, hur mycket arbetslivserfarenhet som krävs beror på vilken kurs du anmäler dig till. Det är viktigt att du kontaktar oss innan du anmäler dig till en prövningskurs med APL så att vi kan säkerställa att du har den arbetslivserfarenhet som krävs för vadliering av APL.

Exempel på kurser med APL:

 • Personlig försäljning 1, 100 poäng
 • Administration 2, 100 poäng
 • Affärskommunikation, 100 poäng
 • Frukost och bufféservering, 100 poäng
 • Inköp 2, 100 poäng
 • Konferens 1, 100 poäng
 • Konferens 3, , 100 poäng
 • Konferens och evenemang, 100 poäng
 • Nätverksadministration, 100 poäng
 • Nätverkssäkerhet, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier & praktiker, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Personaladministration, 100 poäng
 • Reception 1, 100 poäng
 • Reception 3, 100 poäng
 • Reseproduktion och försäljning, 100 poäng

Kan jag pröva mer än en kurs per prövningsperiod?

Det går tyvärr inte. Hos Campus Mölndal kan du enbart anmäla dig till en prövning vid varje prövningstillfälle.

Anmäler du dig till fler prövningar vid ett prövningstillfälle görs ingen återbetalning.

När betalar jag för prövningen?

Du betalar vid din anmälan till prövning.

Gör du en prövning i en kurs som du tidigare har godkänt betyg i (A-E alternativt MVG-G) eller i en kurs där du inte har betyg kostar prövningen 500 kr.

Denna information måste finnas med i din ansökan:

 • Ditt namn
 • Datum för prövning
 • Kurskod för kursen som ska prövas
 • Avsluta med Vux
 • Exempel: Anna Andersson 2020-02-03 VÅRVÅR01 Vux

Hur betalar jag?

Du kan betala med Swish eller med banköverföring.

 • Swish till 123 646 84 25
 • Bankgiro 991-2858

Kom ihåg att bifoga bankutdrag som visar att din banköverföring eller Swish- inbetalning har dragits från ditt konto.

När får jag besked om min prövning?

Du kommer få information om din prövning senast 5 veckor innan prövningsperioden.

Det är rektorerna som beslutar på vilken skola du ska göra din prövning.

1. Krokslätts fabriker, skolenhet 1, 2 och 4.
eller
2. Arena Utbildning på uppdrag av Campus Mölndal.

Det är viktigt att din ansökan är fullständig och att du har bifogat rätt underlag. Ofullständiga ansökningar tar längre tid att handlägga och det kan därför dröja innan du får information om just din prövning.

 • Vi handlägger prövningarna löpande.
 • Information om prövningen får du senast 5 veckor innan prövningstillfället.
 • Har du fått e-post från Campus Mölndal om komplettering, handlägger vi inte din prövning förrän vi har fått underlaget vi efterfrågar.

Jag ångrar mig eller har anmält mig till fel kurs

 • Ingen återbetalning görs om du ångrar din prövningsanmälan.
 • Inget kursbyte om du anmält dig till fel kurs och ingen återbetalning.

Har du arbetat länge inom exempelvis vården? Har du kunskaper som inte formellt dokumenterats? Då har du möjligheten att validera dina kunskaper. Det innebär att din kompetens bedöms och värderas vilket kan leda fram till ett intyg eller ett betyg (genom en prövning). En validering kan innebära att din utbildning förkortas.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare på vägledningsexpeditionen för mer information:

Vägledning Campus Mölndal
Brogatan 9
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Våra telefontider

Måndag 11.00-12.00
Tisdag 11.00-12.00
Onsdag 11.00-12.00
Torsdag 11.00-12.00
Fredag Stängt

Besökstider skolexpeditionen

Måndag 08.30-11.30 och 12.30-14.30
Tisdag 08.30-11.30
Onsdag 08.30-11.30 och 12.30-14.30
Torsdag 08.30-11.30 och 12.30-14.30
Fredag 08.30-11.30

Telefontider till skolexpeditionen

Måndag 09.30-11.30 och 12.30-14.30
Tisdag 08.30-11.30 och 15.00-17.15
Onsdag 08.30-11.30 och 12.30-14.30
Torsdag 08.30-11.30 och 12.30-14.30
Fredag 08.30-11.30

Skolexpedition Campus Mölndal
Krokslätts Fabriker 12 A
431 37 Mölndal
031-315 31 30
campus@molndal.se

Anmälan och datum för prövningar 2022

Du anmäler dig genom att klicka på länken ovanför. Du kan bara anmäla dig under anmälningsperioden.

Proven kommer att ske någon eller några dagar under prövningsperioden. Din prövningslärare kommer att informera dig om när under perioden detta sker.

Anmälan till prövningsperioden 23 maj till 3 juni är nu stängd.

 • Prövningsperiod 3 oktober till 21 oktober

Anmälan är öppen 30 maj 2022 till 19 juni 2022

 • Prövningsperiod 31 oktober till 11 november

Anmälan är öppen 8 augusti 2022 till 28 augusti 2022

 • Prövningsperiod 6 mars till 24 mars 2023

Anmälan är öppen 12 december 2022 till 1 januari 2023

 • Prövningsperiod 15 maj till 2 juni 2023

Anmälan är öppen 2 februari 2023 till 19 mars 2023

Vi erbjuder prövningar i följande SFI-kurser:

 • SFIKUB92
 • SFIKUC92
 • SFIKUC93
 • SFIKUD93

Du får endast söka en kurs per prövningstillfälle. Du kan inte göra en prövningsanmälan till en kurs som du är antagen till eller som du läser på Campus Mölndal.

Anmäler du dig till fler prövningar vid ett prövningstillfälle görs ingen återbetalning.

Om du har slutfört din utbildning i gymnasieskolan under 2020 eller 2021 kostar prövningen 150 kr. För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga examensbevis eller studiebevis som bevis på detta till din prövningsansökan.

Hur går prövningar i olika kurser till?

Dela på:

Senast uppdaterad