Studiemedel

Du som läser grundläggande eller gymnasiala kurser vid Campus Mölndal kan ansöka om studiemedel från CSN, om du läser minst 10 poäng i veckan.

Studiemedel utgörs av en del som är bidrag och en del som är lån. Du kan själv välja att endast söka bidragsdelen. Om du till exempel arbetar vid sidan av dina studier kan det påverka ditt studiemedel.

Läs mer på www.csn.se.

Se en film från CSN om hur du ansöker om studiemedel.

Du har rätt till studiemedel om:

  • Du är mellan 20 och 56 år
  • Har en studietakt på minst 50 %
  • Studerar under minst 3 veckor
  • Studerar på en utbildning som ger rätt till studiemedel

Vilken studietakt har jag?

Poäng per vecka

Studietakt

10-14 poäng

50 % (deltid)

15-19 poäng

75 % (deltid)

20 poäng

100 % (heltid)

Kom ihåg att skicka in studieförsäkran i samband med studiestarten!

Arrow-right

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-22 12.56