Vi vill att du ska lyckas med dina studier. Behöver du extra stöd, tillfälligt eller under hela din studietid, så ska du berätta det för oss. Att anpassa lärmiljön och hitta sätt som gör att du kan koncentrera dig är ofta det som hjälper när studierna går trögt. En specialpedagog kan hjälpa dig att hitta en studieteknik som fungerar just för dig.

Du behöver inte ha en diagnos. Alla som känner behovet av stöd, under en kort eller lång tid, är välkomna. En specialpedagog kan hjälpa dig med inlärningsprocessen. Du kan även få hjälp om du behöver en personlig planering eller är i behov av speciella anpassningar.


Du är också välkommen om du har funderingar kring läs– och skrivsvårigheter eller bara vill prata om din egen studiemotivation.

Publicerad: 2022-06-15
Senast uppdaterad: 2022-08-09