Det är viktigt att du vet vilka rättigheter du har som elev på Campus Mölndal, vad som räknas som en kränkande handling och vad du kan göra om detta inträffar.

I våra likabehandlingsplaner kan du läsa exakt vad som gäller för våra olika delar av skolan.

 

Publicerad: 2024-05-14
Senast uppdaterad: 2024-05-15