Tillgänglighetsredogörelse

Mölndals stad står bakom den här webb­platsen molndal.se/campusmolndal och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen molndal.se/campusmolndal:

  • uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • kända tillgänglighets­problem.
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig än men vi arbetar på att åtgärda tillgänglighetsbrister.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Sökresultat kan läses upp dubbelt
  • Formulärfält har inte fullgod kontrast
  • Det förekommer fel i html-koden

Om du inte kan använda delar av webb­platsen

Om du har synpunkter på innehållet eller behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig använda gärna återkopplings­funktionen "Hjälpte dig den här informationen dig?" som finns längst ner på de flesta sidor. Du kan även använda kommunens allmänna synpunktsfunktion som du når via "Synpunkter och felanmälan" som du hittar i sidfoten på alla sidor. Du kan också kontakta oss via mejl eller telefon:

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, får du gärna använda återkopplings­funktionen "Hjälpte dig den här informationen dig?" så att vi får reda på att problemet finns och en chans att åtgärda det.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att om du inte är nöjd med hur vi hanterar din synpunkt kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det för dom.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör själva löpande och automatiska tillgänglighetskontroller.

  • Senaste granskningen gjordes den 30 september 2022.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2022.
Publicerad: 2022-03-22
Senast uppdaterad: 2023-05-11