Kontakt

Behöver du komma i kontakt med någon på Campus Mölndal?

En kvinna ler mot en annan kvinna.

Skolexpeditionen

Kontakta skolexpeditionen om du redan studerar och har frågor om din pågående utbildning.

En kvinna använder en laptop.

IT-support

Behöver du hjälp med ett tekniskt problem? Eller behöver du göra en ansökan om digitala verktyg?

En studievägledare talar med en elev.

Vägledningen

Kontakta vägledningen om du vill ha hjälp att börja studera och har frågor kring utbildning.

En elev räcker upp handen i ett klassrum.

Ledning

Behöver du kontakta din rektor? Här hittar du kontaktuppgifter till Campus Mölndals ledning.