Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:
Ange din titel:

Verksamhetschef / Tillfällig kontaktperson Yrkeshögskolan

Här kan du ange övrig information:
Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

031-315 31 31

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

sofia.grebner@molndal.se

Publicerad: 2022-06-23 10.25
Senast uppdaterad: 2022-09-05 13.32