Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Anna Jakobsson

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

anna.jakobsson@molndal.se

Ange din titel:

Studie- och yrkesvägledare

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

031-315 10 22, 0709-60 50 63

Här kan du ange övrig information:

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA/socialtjänsten

Publicerad: 2022-06-27 13.22
Senast uppdaterad: 2022-08-29 15.54