Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Annika Lund

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

annika.lund@molndal.se

Ange din titel:

Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

073-146 34 43

Här kan du ange övrig information:

CAD-konstruktör produktutveckling & It-projektledare

Publicerad: 2022-06-27 13.24
Senast uppdaterad: 2023-09-12 11.46