Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Ingela Jakobsson

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

ingela.jakobsson@molndal.se

Ange din titel:

Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

031-315 31 23, 073 -146 50 17

Här kan du ange övrig information:

Aktiveringspedagog

Publicerad: 2022-06-27 13.50
Senast uppdaterad: 2022-12-20 10.48