Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Jennie Efraimsson

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

jennie.efraimsson@molndal.se

Ange din titel:

Utbildningsledare Yrkeshögskolan (YH)

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

070-781 65 36

Här kan du ange övrig information:

Moln- och virtualiseringsspecialist

Publicerad: 2022-06-27 13.53
Senast uppdaterad: 2022-12-20 10.48