Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Malin Mannheimer Ruberg

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

malin.mannheimer-ruberg@molndal.se

Ange din titel:

Administrativ handläggare

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

031-315 30 14, 079-063 12 95

Här kan du ange övrig information:
Publicerad: 2022-06-27 14.28
Senast uppdaterad: 2022-08-29 16.00