Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

En kvinna ler mot kameran.
Ange för- och efternamn:

Maria Wingård

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

maria.wingard@molndal.se

Ange din titel:

Specialpedagog

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

076-496 00 65

Här kan du ange övrig information:
Publicerad: 2022-06-27 14.38
Senast uppdaterad: 2024-03-14 15.01