Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Sandra Hahn

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

sandra.hahn@molndal.se

Ange din titel:

Utbildningsledare Yrkeshögskola (Yh)

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

079-060 79 38

Här kan du ange övrig information:
Publicerad: 2022-06-27 16.03
Senast uppdaterad: 2022-09-23 09.07