Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Jimmy Nilsson

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

jimmy.nilsson@molndal.se

Ange din titel:

Samordnare och utbildningsledare Yrkeshögskolan (YH)

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

076-517 61 41

Här kan du ange övrig information:

Javautvecklare – Integration

Publicerad: 2022-12-20 10.45
Senast uppdaterad: 2022-12-20 10.45