Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Anita Ahlman

Ange din titel:

Rektor Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Här kan du ange övrig information:
Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

072-862 53 65

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

anita.ahlman@molndal.se

Publicerad: 2023-01-04 11.20
Senast uppdaterad: 2023-02-13 09.06