Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Kajsa Jeppsson

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

kajsa.jeppsson02@molndal.se

Ange din titel:

Utbildningsledare Yrkeshögskolan (YH)

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

076-722 22 79

Här kan du ange övrig information:

Moln- och virtualiseringsspecialist

Publicerad: 2024-05-13 10.53
Senast uppdaterad: 2024-05-13 10.53