Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Mona Göstasson

Ange din titel:

tf Enhetschef Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Här kan du ange övrig information:
Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

072-856 03 44

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

mona.gostasson@molndal.se

Publicerad: 2024-05-13 11.10
Senast uppdaterad: 2024-05-16 12.56