Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Bokningsärenden - Tentamensplatser

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

larcentrum.campus@molndal.se

Ange din titel:

Samordning kring ansökningar om tentamenstillfällen

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):


Här kan du ange övrig information:
Publicerad: 2024-06-17 13.02
Senast uppdaterad: 2024-06-17 13.12