Kontaktuppgifter

Ingress ...

ska du kontakta vägledningsexpeditionen på Campus Mölndal. På Vägledningsexpeditionen Campus Mölndal erbjuder vi studie- och yrkesvägledning för Mölndalsbor över 20 år. Kom på drop in eller boka en tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Vägledningsamtal

På ett bokat besök avsätts en timme. Detta rekommenderas för dig som behöver hjälp med din studieplanering. Om du vill boka ett besök kan du antingen ta kontakt direkt med någon av studie- och yrkesvägledarna, eller ringa till expeditionen.

Tillsammans med studievägledaren kan du prata om dina mål med studierna och vilka kurser eller vilken utbildning du vill delta i för att nå dina mål. Ni skapar en individuell studieplan som innehåller kurser, studieomfattning och studietid. Syftet med studieplanen är att den ska ge dig överblick, helhetsperspektiv och en tydlig målinriktning för dina studier.

Drop in-tider

Under våra drop in-tider ger studie- och yrkesvägledarna följande stöd;

  •  Svar på frågor kring behörigheter och betyg
  • Teknisk hjälp med ansökan till utbildningar
  • Information om och stöd i ansökan av studiemedel och CSN
  • Stöd i informationssökning inför väl underbyggda studie- och yrkesval
  • Slutbetygs- och examensplanering
  • Vidimering av betygsdokument

För information om drop-in tider, se längre ner på sidan.

Relaterad information

Arrow-right

Ansök till kurs

LADDA NER

Arrow-right

Länk till dokument    

SAMARBETE

Vård och omsorgscollege

Dela på:

Senast uppdaterad