Företag och organisationer

Har ni svårt att säkerställa kompetensförsörjningen?

Campus Mölndal är en ledande utbildningsaktör med attraktivt utbud av hög kvalitet.

Vi erbjuder yrkesinriktade och arbetsnära utbildningar i nära samverkan med arbetslivet och med modern pedagogik där de studerandes resultat är i centrum av lärandet. 

På Campus Mölndal skräddarsyr vi uppdragsutbildningar för företag och organisationer som vill stärka sin kompetens för framtiden. Vi satsar dessutom på yrkeshögskoleutbildningar där nio av tio har ett arbete efter sin utbildning.

Är er verksamhet i behov av att kompetensutveckla medarbetarna? Läs mer på Uppdragsutbildningar.

Svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetenser och vad kan vi göra tillsammans? Läs mer på Yrkeshögskoleutbildningar

Vilka kompetenser och yrkesroller anser ni är svåra att rekrytera idag och inom de närmsta åren? För att säkerställa kommunens, regionens och landets kompetensförsörjning behöver vi ha er hjälp, kontakta oss!

Dela på:

Senast uppdaterad