Projektbudget

Projektets budget är drygt 9,5 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet (54%), och ingår i programrådet A1A (öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla) och Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige.

Samverkanspartner

I projektet medverkar 6 av Westums 41 medlemmar: Campus Mölndal, Kunskapsförbundet Väst, Falkenberg Vuxenutbildning, Bengtsfors Vuxenutbildning, Lysekil Vuxenutbildning och Campus Västra Skaraborg. Dessa har arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. De kommer därför vara de som medverkar i mest aktiviteter men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta del av både aktiviteter och resultat.


Läs mer om projektet på ESF:s webbsida: Projekt - Svenska ESF-rådet

 

eu-flagga med text det står : medfinansieras av eu
Publicerad: 2022-06-14
Senast uppdaterad: 2023-10-27