Omställning i West

Samhället står inför en stor omställning och måste ta ett stort kompetenssteg för att klara detta. En omställning i samhället där fler individer befinner sig långt från arbetsmarknaden samtidigt som den svenska arbetsmarknaden har ett mycket stort kompetensbehov hos nästan alla företag och organisationer. Vuxenutbildningen är, och kommer förbli, en viktig aktör för att minska detta glapp. Vi kan ge fler individer möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden genom utbildning, och utbilda till det som arbetsmarknaden behöver.

Projektet Omställning i West har tagit avstamp i det behovet och ser att man på längre sikt har följande mål:

  • Beslutsfattare som ser vuxenutbildningen som en motor för livslångt lärande och kompetensdistributör för arbetslivets framtida behov.
  • Vuxenutbildning som kan nå nya målgrupper och utveckla sin verksamhet
  • Personal som använder ny pedagogik, nya verktyg och stödjer elever på ett nytt sätt.

Projektet pågår från 1 augusti 2023 fram till 31 juli 2025.

Målgrupp

Målgrupp är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum.
Hela projektets insatser skall nå ut till drygt 790 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterade till projektmålen.

Vad erbjuder projektet?

Undervisande personal erbjuds en kombination av aktiviteter för att ge personalen ökad kompetens och möjlighet att utveckla den egna verksamheten och för att få ökad kvalitet i genomförande av sitt dagliga arbete.

Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, små kurser, workshops på olika tema samt olika former av kollegialt lärande, att ta del av andras goda exempel både lokalt, regionalt och internationellt. Fokus i aktiviteterna kommer att handla om pedagogik, handledning, digitalisering, generell vägledning, specialpedagogik och språkstöd.

Ledningspersoner kommer att ta del av samma kompetensutveckling som undervisande personal ovan, men erbjuds även utbildning/stöd i hur man som rektor arbetar med sin personalgrupp för att utveckla verksamheten med fokus på kvalitetssäkring, nya utbildningar och andra utmaningar som påverkar medlemmarnas utveckling framåt och kräver löpande omställningsarbete i organisationen.

Publicerad: 2022-06-14
Senast uppdaterad: 2023-09-12