Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. React – EU är en insats inom regionalfonden som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

Insatserna ska som helhet bidra till att konkurrenskraften i företagen ökar och till att företag och regioner får möjlighet att återhämta sig snabbare efter krisen.

ESF-projektet ”REACT” inom ramen för React – EU finansieras av ESF och administreras av projektägaren Nätverk Westum. 12 av de 32 medlemsorganisationerna i nätverket deltar i projektet och är genomförare av aktiviteterna.

Projektet startar 1 mars 2022 och avslutas februari 2023 men antagningen för deltagare sker löpande under projekttiden.

Publicerad: 2022-06-14
Senast uppdaterad: 2022-06-16