Du hittar våra lokaler i området Krokslätts fabriker till nära anknytning av spårvagns- och busstrafik.

Behöver du hjälp när du besöker oss kan du vända dig till vår expedition på Krokslätts fabriker 12A, våning 2.

Besöksparkering

Det finns gott om parkeringsplatser inom området Krokslätts fabriker. Du kan se parkeringsavgifter och planera din parkering på Parkering Göteborg.

Kollektivtrafik

Du kan lätt planera din resa hit med hjälp av Västtrafiks reseplanerare.

Publicerad: 2022-06-14
Senast uppdaterad: 2024-06-17