Inför ditt tentamenstillfälle är det viktigt att du kommer förberedd och har med dig angivna tillåtna hjälpmedel. Innan och under din tentamen hos oss finns det vissa regler som du behöver följa.

Regler vid tentamen

 • Visa godkänd och giltig legitimation för tentamensvakt.
 • Personliga tillhörigheter såsom väskor, ytterkläder och mobiltelefoner, placeras enligt anvisning av tentamensvakt.
 • Tentamen ska alltid börja på angivet utsatt klockslag eller senast 60 minuter efter utsatt starttid om inget annat anges.
 • Det är inte tillåtet att lämna lokalen under tentamens första och sista timme om inget annat anges.
 • Tentamen lämnas in tidigast efter en timme om inget annat anges.
 • Inlämning utav tentamen signeras hos tentamensvakt.
 • Det är lämpligt att ha med sig något att äta och dricka, men täk på att det råder totalförbud mot nötter på grund av allergirisk.
 • Toalettbesök signeras på en lista hos tentamensvakt.
 • Fusk rapporteras till respektive högskola/universitet.
 • Det är inte tillåtet att ta med sig något tentamensmaterial.
 • Paus för rökning är inte tillåten.
Publicerad: 2022-06-14
Senast uppdaterad: 2024-06-17