Branschengelska

Kursen branschengelska är för dig som vill utveckla dina färdigheter i det engelska språket inom en viss bransch.

Campus Mölndal erbjuder individanpassad språkutbildning på engelska för företagare, chefer och medarbetare i internationellt verksamma företag och organisationer. Våra kursledare är kvalificerade lärare i engelska och har stor erfarenhet av att utbilda i språket.

Syfte och mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagaren ökat sina kunskaper och förståelse för det engelska språket i ett affärssyfte och ha färdigheterna som behövs för sin bransch. Fokusområden kan variera, några exempel på fokusområden kan vara

  • Affärsengelska
  • Hur man skriver email, brev eller olika asökningar
  • Kundmottagning
  • Mingelengelska
  • Telefonengelska
  • Presentationsteknik

Kursen kommer att vara anpassad till uppdragsgivarens behov och varierar därför i både sitt innehåll och sin längd.

Efter kursen
Efter avslutad kurs ska deltagaren fått den önskade färdigheten i engelska språket med relevanta ord och begrepp. De ska även ha kunskap om att skapa effektiva och professionella möten på sin arbetsplats. Vidare ska deltagaren ha lärt sig hur man kommunicerar och för dialog under det dagliga arbetet och i olika arbetssituationer. Efter avslutad kurs får deltagarna ett diplom.

Innehåll och upplägg

Varje utbildning startar med att kursledaren träffar uppdragsgivaren för att noggrant gå genom de enskilda behov som ska vara i fokus under kursens gång. Kursledaren skapar därefter kursmaterial anpassat efter de önskemål som kommit fram efter möte med uppdragsgivaren. Kursledaren anpassar kursmaterialet för att nå det gemensamt uppsatta målet. Nivåbedömning av deltagarna görs för att lägga upp en individuell studieplan i samband med kursens start.

Har du några frågor gällande utbildningen?

Kontakta oss för en dialog om hur vi bäst kan hjälpa dig och din verksamhet. Använd kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.

Vårt utbildningsutbud

Relaterat material

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 10.26