Yrkessvenska

Efter kursen yrkessvenska hos Campus Mölndal kan era praktikanter eller anställa medarbetare med annat modersmål än svenska få ökade kunskaper inom just er bransch och ert företags behov och kultur.

Genom att förbättra språkkunskaperna ökar du tryggheten, säkerheten och utvecklingen både för den anställde, arbetsgivare/chef men också för verksamhetens kunder/klienter. Kursen är en anpassad språkkurs inom den bransch ni arbetar inom. Vi kan hjälpa dig att språkutbilda din personal oavsett om ni är verksamma inom till exempel service och handel, restaurang, vård och omsorg, bygg, transport och lager eller IT och teknik. Kursen yrkessvenska utgår ifrån deltagarnas individuella behov och upplägget anpassas efter varje deltagare.

Syfte och mål med kursen

Kursen syftar till att stärka deltagarens anknytning till företagets förhållnings­sätt på arbetsplatsen för deltagaren. Under kursen kommer deltagarna få träning i samtalsmetodik och kunskaper om specifika uttryck och ord som ligger till grund för en lyckad och tydlig kommunikation med omgivningen.

Efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskap om att skapa effektiva och professionella möten på sin arbetsplats. Vidare ska deltagaren ha lärt sig hur man kommunicerar och för dialog med chef, kollegor samt kunder man bemöter under det dagliga arbetet och i olika situationer. Deltagaren ska efter avslutad utbildning känna sig trygg med att utföra sina arbets­uppgifter såsom planering, dokumentering och uppföljning. Efter avslutad kurs får deltagarna ett diplom.

Innehåll och upplägg

Varje kurs startar med att kursledaren träffar uppdragsgivaren för att noggrant gå genom de enskilda behov som ska vara i fokus under kursens gång. Kursledaren skapar därefter kursmaterial anpassat efter de önskemål som kommit fram efter möte med uppdragsgivaren. Kursledaren anpassar kursmaterialet för att nå det gemensamt uppsatta målet. Nivå­bedömning av deltagarna görs för att lägga upp en individuell studieplan i inledning i samband med kursens start.

Våra strukturerade och yrkesanpassade undervisningar innehåller bland annat

  • Frågeteknik
  • Information om den svenska arbetsplatsen
  • Intyg
  • Samtalsmetodik
  • Svenska välfärdssystemet
  • Uttryck och ord
  • Planering, genomförande, dokumentering, uppföljning, utvärdering
  • Praktiska övningar

Kontakta oss för en dialog om hur vi bäst kan hjälpa dig och din verksamhet. Använd kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.

Vårt utbildningsutbud

Relaterat material

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-11 11.45