Digitalisering inom vård

Öka tryggheten, delaktigheten och självständigheten för både era medarbetare och vårdtagare genom att ge er personal rätt kompetens.

Under kursen kommer deltagarna utveckla kunskaper om olika tekniker och hur det kan användas som ett stöd i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Utbildningen ska leda till att deltagarna utvecklar förmåga att använda IT för information, kommunikation och dokumentation inom hälso- och sjukvården.

Arrow-right

Vem kan gå den här kursen?

All personal inom vård och omsorg. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Varje kurs startar med att kursledaren träffar uppdragsgivaren för att noggrant gå genom de enskilda behov som ska vara i fokus under kursens gång. Kursledaren skapar därefter kursmaterial anpassat efter de önskemål som kommit fram efter möte med uppdragsgivaren. Kursledaren anpassar kursmaterialet för att nå det gemensamt uppsatta målet. Kursen innehåller bland annat

  • Arbetssätt, metoder och ergonomi
  • Dokumentering
  • Etiska frågeställningar
  • Genomgång av begrepp och teorier
  • Internetbaserade funktioner för rådgivning, hälsoinformation och stödnätverk
  • IT som hjälpmedel för vård och omsorg i hemmet, framtida utvecklingar
  • Lagar och andra bestämmelser, GDPR
  • Samspelet mellan människan och IT

Efter avslutad kurs

Deltagarna får ett intyg/diplom efter avslutad kurs.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Är du intresserad av att läsa den här kursen? Använd då formuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Använd kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 10.43