Kommunikation och bemötande

I den första delen av kursen kompetensutvecklar vi er personal genom att förstärka ert kommunikativa ledarskap. En effektiv kommunikation är nyckeln för en lyckad verksamhet.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna ha förmåga att på ett konstruktivt, tydligt och professionellt sätt kommunicera med sina kollegor, chefer, vårdtagare samt vårdtagarnas anhöriga. Vilken människosyn ska er personal ha? I den andra delen av kursen fokuserar vi på omvårdnaden som är kopplad till grunden för människors värdighet och integritet vilket kan bidra till ett lindrat lidande. Värdegrunden förmedlas i kommunikation och handling vid varje patientmöte i den dagliga verksamheten. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att ha kunskap och verktyg för att ha ett professionellt bemötande internt och externt. Dessutom får de ökad kunskap för att kunna hantera svåra situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen.

Arrow-right

Vem kan gå den här kursen?

All personal inom vård och omsorg. Kursen kan anpassas till personal inom barnomsorg. Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Varje kurs startar med att kursledaren träffar uppdragsgivaren för att noggrant gå genom de enskilda behov som ska vara i fokus under kursens gång. Kursledaren skapar därefter kursmaterial anpassat efter de önskemål som kommit fram efter möte med uppdragsgivaren. Kursledaren anpassar kursmaterialet för att nå det gemensamt uppsatta målet. Kursen innehåller bland annat

  • Genomgång av begrepp, teorier och modeller inom områden kommunikation och bemötande
  • Kommunikation med människor och bemötande i olika sociala och kulturella sammanhang
  • Samverkan mellan individer inom en organisation
  • Konflikthantering
  • Olika former av ledarskap
  • Organisationskulturer, betydelse av normer och värderingar

Kursen innehåller bland annat behandling av begreppen såsom kommunikativt ledarskap, den humanistiska människosynen samt olika etiken och genom praktiska övningar förbereder förbättrade professionellt sätt kommunicera kunskaper i hantering av svåra situationer på arbetsplatsen samt

Efter avslutad kurs

Deltagarna får ett intyg/diplom efter avslutad kurs.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Är du intresserad av att läsa den här kursen? Använd då formuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Använd kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 12.22