Psykiatri och psykisk ohälsa

Kursen kommer bland annat att ge dina medarbetare viktiga kunskaper om hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar den psykiska hälsa/ohälsa.

Under kursen får deltagarna kunskap om olika metoder och verktyg för att kunna identifiera psykiska hälsorisker. De lär sig även hur man kan arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

Vem kan gå den här kursen?

All personal inom vård och omsorg som arbetar med barn och unga patienter samt med vuxna patienter med bland annat missbruksbakgrund. Inga förkunskaper krävs.

Arrow-right

Kursinnehåll

Beroende på ert behov kan vi erbjuda spetskunskap inom olika psykiatri­områden. Det kan handla om insyn i olika lagar och bestämmelser som är av betydelse för er verksamhet, bruk och missbruk, kännedom om olika behandlingsformer, bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg hos vårdtagaren samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

Inom det här området kan vi även erbjuda samtalsmetodik i olika situationer, ge kunskap om vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och ansvarsområden, bemötande av anhöriga samt praktiska tips för att hantera det dagliga arbetet genom att öka vårdtagares och närståendes delaktighetsgrad i omvårdnadsarbetet.

Efter avslutad kurs

Deltagarna får ett intyg/diplom efter avslutad kurs.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Är du intresserad av att läsa den här kursen? Använd då formuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Använd kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 12.21