Situationsanpassad bedömning inom vård

Hemtjänstpersonalen har ofta ett ansträngande schema, vilket kan resultera att man som undersköterska hamnar i stressande situationer då man till exempel har begränsade möjligheter att engagera sig mer än det som står i genomförandeplanen hos vårdtagaren.

Stressen och den korta besökstiden kan förorsaka att personalen missar viktiga signaler hos vårdtagaren som tyder på ohälsa eller livshotande tillstånd. Det kan därför vara avgörande att dina medarbetare har de viktiga kunskaperna och verktygen för att kunna snabbt bedöma situationen och agera rätt därefter, beroende på det rådande tillståndet.

Arrow-right

Vem kan gå den här kursen?

Undersköterskor och vårdbiträde inom vård och omsorg. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Varje kurs startar med att kursledaren träffar uppdragsgivaren för att noggrant gå genom de enskilda behov som ska vara i fokus under kursens gång. Kursledaren skapar därefter kursmaterial anpassat efter de önskemål som kommit fram efter möte med uppdragsgivaren. Kursledaren anpassar kursmaterialet för att nå det gemensamt uppsatta målet.

Efter avslutad kurs

Deltagarna får ett intyg/diplom efter avslutad kurs.

Är du intresserad av att läsa den här kursen? Använd då formuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-14 14.36