Specialpedagogik inom vård

Campus Mölndal utbildar er personal utifrån ert önskemål inom olika fokusområden inom specialpedagogiken. Några exempel på fokus områden är användande och utveckling samt anpassningar av arbetssätt och innehåll i verksamheten, specialpedagogiska insatser i sociala och pedagogiska sammanhang.

Men även innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet, kritisk bearbetning av information från olika källor, användande av kompletterande kommunikationssätt med vårdtagaren, interaktion och kommunikation med individen och gruppen. Vi kan dessutom erbjuda fortbildning inom lagar, förordningar, internationella riktlinjer och bestämmelser, praxis inom arbetsmiljö, säkerhet och etik inom funktionshinderområdet.

Arrow-right

Vem kan gå den här kursen?

Vårdpersonal som arbetar på bland annat LSS-boende. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Varje kurs startar med att kursledaren träffar uppdragsgivaren för att noggrant gå genom de enskilda behov som ska vara i fokus under kursens gång. Kursledaren skapar därefter kursmaterial anpassat efter de önskemål som kommit fram efter möte med uppdragsgivaren. Kursledaren anpassar kursmaterialet för att nå det gemensamt uppsatta målet.

Efter avslutad kurs

Deltagarna får ett intyg/diplom efter avslutad kurs.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Är du intresserad av att läsa den här kursen? Använd då formuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Använd kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 12.22