Barnskötare/Elevassistent - Validering

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha formell kompetens för att arbeta som barnskötare alt elevassistent. Du kan kombinera arbete med studier.

Innan utbildningen

Initialt genomförs en kartläggning av dina befintliga kunskaper. Dokumentation i form av befintliga betyg och intyg samlas in. Du blir antagen till utbildningen efter kursledarens bedömning. Inför utbildningens starten krävs utdrag ur belastningsregistret.

Snabbfakta

 • Studieform Validering
 • Längd Individuellt
 • Studietakt 100%, dagtid
 • Studieort Mölndal

Under utbildningen

En fördjupad kartläggning görs och en individuell studieplan upprättas tillsammans med kursledaren. I studieplanen anges vilka kurser/mål du avser att validera och vilka kurser/mål du behöver komplettera genom utbildning. Validering, examination och praktiska moment sker på Campus Mölndal.

Du träffar din kursledare en gång varannan vecka och har teoretiska genomgångar. Resten av din studietid sker på din nuvarande arbetsplats. Kursledaren utbildar handledaren vid behov och besöker dig på din arbetsplats med jämna mellanrum. Det ingår arbetsförlagd lärande (APL) i utbildningen. Detta planeras utifrån individuella förutsättningar och behov och genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och kursledare.

Kurser som du läser

 • Pedagogiskt arbete 200p
 • Lärande och utveckling 100p
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100p
 • Hälsopedagogik 100p
 • Etnicitet och kulturmöten 100p
 • Pedagogiskt ledarskap 100p
 • Skapande verksamhet 100p
 • Specialpedagogik 1 100p
 • Kommunikation 100p
 • Naturguidning 1 100p
 • Människors miljöer 100p
 • Barns lärande och växande 100p

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att komplettera med kursen Specialpedagogik 2 alt validera dina kunskaper i denna kurs för att bli elevassistent.

Om branschen

Barnomsorgen har ett stort behov av utbildad personal i hela Sverige. Prognosen och statisktiken från bland annat arbetsförmedlingen visar på att barnskötare har goda möjligheter till arbete. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Behovet av barnskötare har också ökat med anledning av bristen på förskollärare.

Vem kan gå utbildningen?

Personer med ca 1 års erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Vill du anmäla dig till den här kursen?

Är du intresserad av att läsa den här kursen? Använd då formuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

Jag vill anmäla mig till den här kursen.

Använd kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 12.24