Företagscitat

Välkommen!

Vi ser att en utbildning som denna, är skräddarsydd efter Västra Götalands IT verklighet! med Mölndals campus har vi fått ge våran bild av vad en IT tekniker grundläggande behöver.

Lasse Kristjansen, Modis

Viktiga kunskaper

Oavsett vilken yrkesroll du har på företaget kommer du troligtvis i kontakt med Office-paketet. För att effektivisera arbetet är det viktigt med rätt kunskaper om Office-paketet.

Rickard Hagerberg, Verksamhetsutvecklare, Mölndals stad

Lär dig programmera

Vill du få kunskaper om hur en webbplats är uppbyggd? Här får du möjligheten att lära dig tekniken som används för att skapa och vidareutveckla en webbplats, både till innehåll och utseende.

Rickard Hagerberg, Verksamhetsutvecklare, Mölndals stad

Mycket praktik
Lärarna har värdefull arbetslivserfarenhet och mycket av undervisningen är direkt kopplad till branschen. Blandningen av teori och praktik är ett effektivt sätt att lära sig på.

Anna Bjäveclo, 2017

Mycket praktik!

.NET är en av de ledande plattformarna i världen och det är stor brist på personer med den här kompetensen.

Eva Gunnarsson,
Business area manager, Evry


Hög kvalitet!

Utbildning inom funktionshinderområdet där de studerande ”går i skolan” fysiskt har funnits länge. Nu vet man att man får hög kvalitet när man rekryterar.

AnnBrith Davidson,
Utvecklingsledare kompetens Göteborg Stad

Veronica Mellgren

Hög kvalitet!

Som arbetsgivare inom äldreomsorgen har jag sökt och rekryterat aktiveringspedagoger. Min upplevelse är att de är kunniga och duktiga på att tillvarata människors förmågor, både individuellt och i grupp. Detta för att främja hälsa och motverka ohälsa.

Veronica Mellbring
Enhetschef
Göteborgs stad