Behöver ni en SYV till er skola?

Vägledning Campus Mölndal erbjuder utbildade studie- och yrkesvägledare, SYV, med hög kompetens.

Våra studie- och yrkesvägledare fortbildas kontinuerligt med de senaste och mest aktuella kunskaperna gällande SYV-verksamhet.

Sedan 1992 har vi varit en del av GR-regionen och 2010 blev vi en egen enhet i Mölndals stad. Enheten består idag av 20 utbildade studie- och yrkesvägledare som arbetar med alla skolformer. Detta gör möjligheterna för dig som beställare mycket flexibla. VCM arbetar aktivt med löpande uppföljning och analys av samarbeten.

Studie- och yrkesvägledarna på VCM, arbetar med bland annat med yrkesmässan Framtid Mölndal. Studiebesök på intressanta företag i regionen, enskilda samtal och lektioner runt självkännedom/
egenskaper­/­­yrkeskunskaper, gruppvägledning. Vi har även ett väl uppbyggt nätverk i näringslivet.

Campus Mölndal är en samlingsplats för all vuxenutbildning inom Mölndal stad. Hos oss kan du studera på alla nivåer - från kurser motsvarande grundskola och gymnasium till eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskola samt SFI. Du kan också få råd, information och stöd i planering av dina studier av våra studie- och yrkesvägledare på Vägledning Campus Mölndal, VCM

Studie- och yrkesvägledare som är anställda av Vägledning Campus Mölndal har en heltidsanställning. Deras anställning kan variera mellan olika verksamheter och olika storlek på tjänsteunderlaget. Studie- och yrkesvägledaren har enhetschefen på VCM som chef. Rektor ute i verksamheten arbetsleder SYV på plats i er verksamheten.

Vill du ha mer information, hyra en SYV eller har du andra frågor? Kontakta enhetschefen för Vägledning Campus Mölndal.

Anna Karlsson
Enhetschef Vägledning Campus Mölndal
031-315 30 25
0707-69 05 43
anna.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad