Hyr en SYV från oss

Behöver du en kompetent och utbildad studie- och yrkesvägledare SYV, i din verksamhet? Här kan du läsa mer om hur det fungerar att hyra en SYV från oss.

VCM har som mål att arbeta efter skolverkets modell Hela skolans ansvar. Vi kommer att stötta och implementera hela skolans ansvar i er verksamhet med eleverna i fokus.

Studie- och yrkesvägledningen - Hela skolans ansvar enligt skolverket

Skola- och arbetslivsfrågor är hela skolans ansvar och berör all personal. Att ge eleverna kunskaper om samhälls- och arbetslivet skapar en viktig grund för dem att göra väl genomtänka studie- och yrkesval i framtiden. Detta perspektiv bör löpa som en röd tråd i alla ämnen. Studie- och yrkesvägledaren stöttar rektor, lärare och annan skolpersonal i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Ingår du i ett avtal med oss kommer du att få möjlighet att hyra en utbildad studie- och yrkesvägledare, SYV, till din verksamhet. Studie- och yrkesvägledaren är utbildad och uppdaterad med aktuell information gällande skola, läroplan och sin profession.

SYV är anställd hos Vägledning Campus Mölndal, men under avtalat uppdrag tjänstgör hen på er skola. Om du väljer att anlita en SYV från Vägledning Campus Mölndal kan du göra det på 20-100 %, det är vad som passar er verksamhet bäst.

Enhetschefen på Vägledning Campus Mölndal gör kontinuerligt uppföljning i samverkan med ansvarig person/rektor i er verksamhet.

  • Lön och personalkostnader inklusive företagshälsovård
  • Administration och overheadkostnader
  • Basutbud dator/telefoni
  • Avstämning och uppföljning

Ni behöver tillhanda hålla:

  • Arbetsrum

Är du intresserad av mer information eller vill du hyra en SYV? Kontakta då enhetschef för Vägledning Campus Mölndal.

Anna Karlsson
Enhetschef Vägledning Campus Mölndal
031-315 30 25
0707-69 05 43
anna.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad