För dig som är under 20 år

Har du frågor om dina nuvarande eller kommande studier? Undrar du om dina framtida jobbmöjligheter och yrkesval?

Då kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare för att få hjälp. Studie- och yrkesvägledarna i Mölndals stads gymnasieskolor och Mölndals stads grundskolor ingår i Campus Mölndals organisation. Varje skolas studievägledare hittar du på respektive skola.

Studie- och yrkesvägledarna inom Mölndals stads grundsärskola och gymnasiesärskola finns i lokaler vid Campus Mölndal.

Anna Jakobsson
KAA VCM Möllan
031-315 10 22
0709-60 50 63
Studie- och yrkesvägledare
anna.jakobsson@molndal.se

Caroline Acson
Krokslättsgymnasiet
Studie- och yrkesvägledare
031-315 31 09
0704-09 01 84
caroline.acson@molndal.se

Caroline Engström
Franklins gymnasium
Studie- och yrkesvägledare
0704-54 34 62
caroline.engstrom@molndal.se

Natalie Roman
Socialtjänsten
Studie- och yrkesvägledare
0766-96 68 61
natalie.roman@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad