Vill du själv välja dina ämnen efter dina behov och förkunskaper? Har du en kortare utbildning än nio år?

Då är vår Grundläggande vuxenutbildning något för dig. Du kan även läsa på denna nivå om du vill läsa upp dina betyg inför gymnasiestudier eller har en utländsk utbildning som behöver kompletteras. Du kan även fortsätta dina studier i svenska som andraspråk.

Du väljer själv om du vill läsa en eller flera kurser och om du vill läsa på dagtid eller kvällstid. Grundläggande kurser ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

Du gör din ansökan i vår kurskatalog. Kom ihåg att vi har olika ansökningsperioder för olika kurser.

Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2022-09-22