Grundläggande kurser

Inom den grundläggande vuxenutbildningen på Campus Mölndal kan du läsa en eller flera kurser. Du kan läsa på dagtid eller på kvällstid.

Grundläggande kurser ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

Välj rätt kurs

På grundläggande nivå kan du läsa de flesta ämnen som ingår i den nioåriga grundskolan. Inom ämnena engelska, matematik och svenska som andraspråk kan du läsa delkurser.

En planering är viktig för att dina studier ska bli så bra som möjligt. Hos studie- och yrkesvägledningen på Campus Mölndal kan du träffa en studie- och yrkesvägledare för att diskutera vad du vill med dina studier och vilka kurser du behöver.

Vilka kurser går att söka?

I den grå rutan hittar du en länk till aktuellt kursutbud. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs. Erbjuder Campus Mölndal inte möjligheten att läsa en viss kurs? Då har du rätt till att läsa den kursen i en annan kommun.

Hur anmäler jag mig?

Din anmälan gör du genom ansökan i Alvis. Vänligen observera att vi har ansökningsperioder.

Arrow-right

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-24 09.40