Gymnasial vuxenutbildning

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen på Campus Mölndal kan du läsa en eller flera kurser, eller hela yrkesutbildningar. Du kan läsa på dagtid, kvällstid, distans eller med ett flexibelt upplägg.

Utbildningen på gymnasial nivå på Komvux har samma läroplan och följer samma kursplaner som på gymnasiet, men innehåll och studieupplägg är anpassat för vuxna. Till exempel är studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre.

Det innebär ett mer självständigt sätt att studera, där du har möjlighet att styra över tiden, platsen och takten. Du kan läsa på hel- eller deltid, på dagtid eller på kvällstid. Du kan följa schemalagd undervisning eller läsa genom ett flexibelt upplägg.

Vem kan läsa gymnasial vuxenutbildning hos Campus Mölndal?

För att vara behörig till studier på gymnasienivå ska du vara folkbokförd i Mölndal, samt uppfylla behörighetskraven för gymnasiestudier.

Gymnasiala kurser vänder sig till dig som:

  • Saknar kunskaper motsvarande det man lär sig i gymnasieskolan
  • Saknar slutbetyg från gymnasieskolan
  • Vill komplettera din behörighet inför studier på högskola eller annan
        eftergymnasial utbildning
  • Har en utländsk utbildning som behöver kompletteras med kunskaper och betyg motsvarande svensk gymnasieskola

Du kan tidigast börja det andra halvåret det år du fyller 20 år, men du är också behörig om du har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller har likvärdig utbildning. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.

För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående kurs.

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledarna på Campus Mölndal för gällande behörighetskrav.

Är du omläsare?

Om du sedan tidigare har läst kursen med minst motsvarande Godkänd/E i betyg, så kan du inte läsa kursen igen. Du hänvisas då till att göra en prövning om du vill försöka höja ditt betyg.

Arrow-right

PROVA PÅ

Jag vill studera vidare men har ännu inte bestämt till vad. Då är det jättebra att kunna prova på en kort utbildning på Campus Mölndal men ändå få ett yrke.

Stina Norlin

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-22 15.20