Gymnasial vuxenutbildning

Vill du läsa endast en kurs eller en hel yrkesutbildning? Vill du själv bestämma var och när du studerar?

Då är gymnasial vuxenutbildning på Campus Mölndal rätt för dig. Du väljer själv om du endast läser en kurs eller en hel utbildning. Du har även möjligheten att läsa på dagtid, kvällstid, på distans eller med ett flexibelt upplägg.

Utbildningen är på gymnasial nivå på Komvux. Men du har samma läroplan och kursplaner som på gymnasiet. Skillnaden är att innehållet och studieupplägget är anpassat för dig som vuxen. Det betyder bland annat att dina studier är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar som du har är färre.

Gymnasiala kurser

Du gör din ansökan i vår kurskatalogen. Kom ihåg att vi har olika ansökningsperioder för olika kurser.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Vi har flera olika gymnasiala yrkesutbildningar. Du hittar mer information om utbildningarna och hur du ansöker till dem på vår sida för gymnasiala yrkesutbildningar.

För att få läsa studier på gymnasienivå måste du vara folkbokförd i Mölndal. Du måste även uppfylla behörighetskraven för gymnasiestudier.

Gymnasiala kurser vänder sig till dig som:

  • Saknar kunskaper motsvarande det man lär sig i gymnasieskolan
  • Saknar slutbetyg från gymnasieskolan
  • Vill komplettera din behörighet inför studier på högskola eller annan
        eftergymnasial utbildning
  • Har en utländsk utbildning som behöver kompletteras med kunskaper och betyg motsvarande svensk gymnasieskola

Du kan tidigast starta dina studier det andra halvåret det år du fyller 20 år. Men det finns även andra sätt du kan vara behörig. Till exempel om du slutfört din utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Eller om du har likvärdig utbildning. Med en slutförd utbildning betyder att du lämnat gymnasiet med ett slutbetyg, en examen eller ett studiebevis.

För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd. Detta motsvarar betyget E i nya betygsskalan. Detta innebär att du exempelvis måste ha ett godkänt betyg i Engelska 5 innan du kan läsa engelska 6.

Har du några frågor om behörighetskrav? Då kan du kontakta gärna studie- och yrkesvägledarna på Campus Mölndal. Du hittar information om studie- och yrkesvägledning via länken nedan.

Du kan inte läsa om en kurs där du tidigare fått minst betyget Godkänd/E. För att höja ditt betyg behöver du istället göra en prövning.

Du kan läsa mer om hur du gör en prövning via länken nedan.

Om du vill läsa på gymnasial nivå i en annan kommun och är folkbokförd i Mölndal måste Mölndals Stad godkänna din ansökan. Mölndal har endast möjlighet att betala för utbildningar i en annan kommun när det föreligger särskilda skäl till studierna, då främst om det gäller enstaka kurser. Det beror på vårt begränsade ekonomiska utrymme när det kommer till studier i annan kommun.

Ansökan

Ta kontakt med utbildningsanordnaren i den kommun som utbildningen tillhör och gör en ansökan. När det är gjort skickar den kommunen en elektronisk eller skriftlig förfrågan till oss, ibland får du själv skicka underlaget till oss. Först när vi har skickat ett svar på den förfrågan kommer din ansökan att behandlas.

Skicka gärna ett motiveringsbrev till oss där du noggrant beskriver syftet med studierna i annan kommun och bifoga gärna betyg från tidigare studier!

Har du frågor kring Interkommunal ersättning kan du kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Brogatan 9
431 30 Mölndal
031-315 10 14
vagledning.campus@molndal.se

Om du vill läsa gymnasiala kurser på Campus Mölndal och är folkbokförd i en annan kommun så måste din hemkommun först godkänna att du ska studera i Mölndal.

Ansökan

Om du har gjort en ansökan via Campus Mölndals kurskatalog skickas en elektronisk förfrågan till din hemkommun (inom Göteborgsregionen). Har du inte gjort en ansökan via Campus Mölndals digitala kurskatalog skickas en skriftlig förfrågan till din hemkommun i samband med att du lämnar in din ansökan. Först när din hemkommun lämnat besked om de betalar för din utbildning kan din ansökan behandlas.

Har du frågor kring Interkommunal ersättning kan du kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Brogatan 9
431 30 Mölndal
031-315 10 14
vagledning.campus@molndal.se

PROVA PÅ

Jag vill studera vidare men har ännu inte bestämt till vad. Då är det jättebra att kunna prova på en kort utbildning på Campus Mölndal men ändå få ett yrke.

Stina Norlin

Dela på:

Senast uppdaterad