Distansstudier hos Arena Utbildning

Arena Utbildning är den distansskola som du läser vid om du läser distansstudier hos Campus Mölndal.

På denna sida hittar du information om hur dina distansstudier går till och vem du vänder dig till om du har frågor.

Att läsa på distans innebär att du själv styr över dina studier utifrån din valda studietakt och Arena Utbildnings kursupplägg. Du väljer själv din studietakt, den lägsta studietakten du kan välja är 25 % och den högsta är 100 %.

När du blir antagen till distansstudier får du ett mejl senast sju dagar innan kursstart. Då får du inloggningsuppgifter och information om hur kursen är upplagd. Har du inte fått detta mejl kan du kolla i skräpposten i din mejlbox innan du kontaktar Arena Utbildning. Du hittar kontaktuppgifterna under "Kontaktuppgifter" på denna sida.

Kursstarten är alltid på en måndag och kursslut är alltid på en fredag. Om du är antagen till flera kurser kommer dessa starta utefter ditt önskemål i din ansökan. Om du får betyget F i en kurs har du möjlighet att ansöka om prövning inom 3 månader efter kursslut eller att läsa om kursen för att få ett godkänt betyg.

När du läser på distans är det viktig att du visar att du är aktiv i din kurs varje vecka. Det betyder att du måste följa din kursplan och göra dina inlämningsuppgifter i tid utifrån kursupplägget för din pågående kurs i Arena Utbildnings elevplattform.

Du kan som mest läsa två kurser parallellt, högst 200 poäng sammanlagt. Det innebär att du måste visa att du är aktiv varje vecka i varje kurs, du måste därför arbeta växelvis med dina två kurser samtidigt för att inte halka efter i kurserna.

Är du inaktiv i tre veckor kommer dina studier avbrytas den fjärde veckan. Det är därför viktigt att du anmäler frånvaro eller vård av barn. Du hittar mer information om detta under "Sjukanmälan" på denna sida.

Om du är sjuk

För dig som har CSN är det viktigt att du anmäler din sjukfrånvaro till Försäkringskassan den första sjukdagen eftersom Försäkringskassan är den myndighet som godkänner sjukfrånvaro. Det är härifrån CSN hämtar sina uppgifter för att sedan besluta om eventuell framflyttning av slutdatum utan att din studietakt påverkas. Frånvaron räknas utifrån en sjudagarsperiod (måndag-söndag).

Om du är hemma för vård av barn

För dig som har CSN är det viktigt att du anmäler vård av barn till CSN första dagen du är hemma med ditt barn/dina barn. Det är CSN som beslutar om framflyttning av slutdatum utan att din studietakt påverkas. Frånvaron räknas utifrån en sjudagarsperiod (måndag-söndag).

Om du är sjuk eller är hemma för vård av barn och inte har CSN

Frånvaron räknas utifrån en sjudagarsperiod (måndag-söndag). Kom ihåg att anmäla din första sjukdag eller vård av barn till Arena Utbildning. Det måste göras för att du ska få möjlighet att flytta fram din kurs för den tid du har varit frånvarande. Är du frånvarande mindre än sju dagar blir det ingen förlängning.

Oavsett om du studerar med eller utan CSN ska du inkomma med ett läkarintyg till Campus Mölndal om du är sjuk längre än en sjudagarsperiod. Du ska inkomma med ett läkarintyget på dag åtta av din frånvaro.

Vissa prov, metodövningar och laborationer sker inte på distans utan genomförs i Arena Utbildnings lokaler. Slutprov sker alltid på plats.

Om du vill skriva prov utomlands ansvarar du själv för att organisera genomförandet av ditt prov. Det sker alltid i överenskommelse med Arena Utbildning och rektor. Prov på annan ort kan till exempel ske på en ambassad eller annan svensk myndighet. Nationella prov (svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik) kan inte göras utomlands då dessa inte får skickas utomlands enligt Skolverket.

Om du planerar att söka studiemedel under din studieperiod så gör du det hos CSN.

Du söker för alla de kurser du ska läsa under en studieperiod och du måste läsa minst 10 poäng/vecka för att få studiemedel.

Kom ihåg att du måste lämna studieförsäkran till CSN när din studieperiod börjar.

Innan du kan få din utbetalning måste även skolan lämna en studieförsäkran till CSN. Det kan dröja upp till 3 arbetsdagar efter kursstart innan du får din utbetalning.

Tabell för studiemedel

Poäng

Studietakt

Antal veckor

Beräknad studietid per vecka

Studiemedel (CSN)

50

25 %

10

5 - 10 timmar i veckan

-

50 %

5

20 timmar i veckan

50 %

75 %

3

30 timmar i veckan

75 %

100

25 %

20

5 – 10 timmar i veckan


50 %

10

20 timmar i veckan

50 %

75 %

6

30 timmar i veckan

75 %

100 %

5

40 timmar i veckan

100 %

Arena Utbildning

Telefonnummer: 010 – 788 00 39 (vardagar 09.00-12.00 / 13.00-15.00)

Skolexpeditionen Campus Mölndal

Skolexpedition Campus Mölndal
Krokslätts Fabriker 12 A
431 37 Mölndal
031-315 31 30
campus@molndal.se

Studie- och yrkesvägledning Campus Mölndal

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Vem ska du kontakta?

När du är antagen ska du i förstahand kontakta Arena Utbildning. De hjälper dig med dina frågor under din studietid, till exempel vid:

 • Förhinder vid kursstart
 • Återbud innan kursstart
 • Anmälan till prov
 • Anmälan till eventuella obligatoriska moment och nationella prov
 • Frågor gällande ditt studiemedel och CSN
 • Avbrott av studier
 • Ansökan om att ändra studietakt - Detta ska göras innan halva kursen är genomförd

Campus Mölndal kan du kontakta för frågor om:

 • Studie- och yrkesvägledning
 • Beställning av dina betyg
 • Kontakt med rektor för distansutbildningar
 • Att ansöka till samma kurs igen vid avbrott eller om du har fått betyget F

Du hittar aktuella kontaktuppgifter under "Kontaktuppgifter" på denna sida.

Övrig information

Några kurser inom vård- och omsorg innehåller arbetsplatsförlagd lärande (APL). Då följer du arbetsplatsens arbetstider.

Innan du kan börja din APL ska du ha lämnat utdrag från belastningsregistret till Campus Mölndal.

Ändring av studietakt kan ske innan halva studieperioden utifrån den studietakt du valt. Om du läser en kurs i en snabbare studietakt kan du också justera ditt slutdatum. Om du har CSN är det viktigt att du kollar hur det påverkar ditt studiemedel.

Dela på:

Senast uppdaterad