Frågor och svar-gymnasial vuxenutbildning

EN kvinna sitter vid ett bord med en laptop.

Har du frågor om vad gymnasial vuxenutbildning är? På denna sida hittar du svaret på de flesta av dina frågor.

Vem kan läsa utbildningen?

För att få läsa studier på gymnasienivå måste du vara folkbokförd i Mölndal. Du måste även uppfylla behörighetskraven för gymnasiestudier. Du är behörig om du:

  • Saknar kunskaper motsvarande det man lär sig i gymnasieskolan.
  • Saknar slutbetyg från gymnasieskolan.
  • Vill komplettera din behörighet inför studier på högskola eller annan eftergymnasial utbildning.
  • Har en utländsk utbildning som behöver kompletteras med kunskaper och betyg motsvarande svensk gymnasieskola.

Du kan tidigast starta dina studier under andra halvåret det år du fyller 20 år. Men det finns även andra sätt du kan vara behörig. Till exempel om du slutfört din utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Eller om du har likvärdig utbildning. Med en slutförd utbildning betyder att du lämnat gymnasiet med ett slutbetyg, en examen eller ett studiebevis.

För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd i tidigare kurser. Detta innebär att du exempelvis måste ha ett godkänt betyg i Engelska 5 innan du kan läsa engelska 6.

Har du några frågor om behörighetskrav? Då kan du kontakta studie- och yrkesvägledarna på Campus Mölndal.

När startar min kurs eller utbildning?

Det är olika kursstarter beroende på hur du vill studera. Vill du läsa på distans är det kontinuerliga starter till kurserna men du kan först ha kursstart på måndagen den femte veckan efter du har skickat in din anmälan. Du kan läsa mer om kursstart för distanskurser under distansutbildning.

Kursstart för dag- och flexkurser varierar beroende på vilken kurs det är. Du hittar både kursstart och sista ansökningsdatum för respektive kurs i kurskatalogen.

Kan jag läsa om en kurs jag har läst tidigare?

Du kan inte läsa om en kurs där du tidigare fått minst betyget Godkänd/E. För att höja ditt betyg behöver du istället göra en prövning.

Du kan läsa mer om hur du gör en prövning via länken nedan.

Kan jag läsa i en annan kommun?

Om du vill läsa på gymnasial nivå i en annan kommun och är folkbokförd i Mölndal måste Mölndals Stad godkänna din ansökan. Mölndal har endast möjlighet att betala för utbildningar i en annan kommun när det föreligger särskilda skäl till studierna, främst om det gäller enstaka kurser. Det beror på vårt begränsade ekonomiska utrymme när det kommer till studier i annan kommun.

Ansökan

Ta kontakt med utbildningsanordnaren i den kommun som utbildningen tillhör för att göra en ansökan. När det är gjort skickar den kommunen en elektronisk eller skriftlig förfrågan till oss, ibland får du själv skicka underlaget till oss. Först när vi har skickat ett svar på förfrågan kommer din ansökan att behandlas.

Skicka ett motiveringsbrev till oss där du noggrant beskriver syftet med studierna i annan kommun och bifoga betyg från tidigare studier.

Kan jag läsa på Campus Mölndal om jag bor i en annan kommun?

Om du vill läsa gymnasiala kurser på Campus Mölndal och är folkbokförd i en annan kommun så måste din hemkommun först godkänna att du ska studera i Mölndal.

Ansökan

Om du har gjort en ansökan via Campus Mölndals kurskatalog skickas en elektronisk förfrågan till din hemkommun (inom Göteborgsregionen). Har du inte gjort en ansökan via Campus Mölndals digitala kurskatalog skickas en skriftlig förfrågan till din hemkommun i samband med att du lämnar in din ansökan.

När din hemkommun lämnat besked om de betalar för din utbildning kan din ansökan behandlas.

Publicerad: 2022-11-01
Senast uppdaterad: 2023-05-22