För att vara behörig till utbildningen behöver du:

  • Ha godkänt betyg i SFI C
  • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk


Du kan inte läsa den här utbildningen om du redan har studerat motsvarande utbildning.

Publicerad: 2022-09-14
Senast uppdaterad: 2022-10-11