Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar på Campus Mölndal med en tre veckors introduktion i skolans värdegrund, lärplattform och branschen. Du får även information om din kommande praktik.

 

Utbildningen är på heltid och upplägget är tre dagar APL samt en dag skolförlagd undervisning.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider.

Tänk på att

 • Din praktikplats kräver utdrag ur belastningsregistret.
 • Du får vara beredd på restid till din APL-plats, tidig start på morgonen samt pass på kvällar kan förekomma.

Kostnader

Kostnader för litteratur, resor till och från din praktikplats samt arbetskläder kan tillkomma.

Kurser

 • Logi 100p
 • Frukost och bufféservice 100p
 • Servering 1 100p
 • Service och bemötande 1 100p
 • Våningsservice 1 100p
 • Studie- eller yrkesval 50p
 • Datororientering 50p
 • Yrkessvenska 100p
 • SFI D/Svenska som andraspråk
Publicerad: 2022-09-14
Senast uppdaterad: 2024-03-19