Kurser

  • Hygien 100p
  • Livsmedel och näringskunskap 100p
  • Matlagning 1 100p
  • Matlagning 2 200p
  • Service och bemötande 100p
  • Orienteringskurs ämnesintro 80p
  • Matlagning specialisering 100p
  • Matlagning 3 200p
  • Specialkoster 100p
  • Svenska som andraspråk utifrån din nivå

Arbetsförlagt lärande (APL)

I din yrkesutbildning ingår praktik. Minst 70 procent av dina studier sker på en arbetsplats. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att hitta en bra APL-plats. I vissa fall kan det vara så att din APL- plats ligger långt från din bostad.

På din arbetsplats får du en handledare som stöttar dig. Du arbetar samma tider som din handledare vilket kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller måste arbeta på kvällar och helger.

Publicerad: 2023-08-14
Senast uppdaterad: 2023-08-14