Kurser

  • Orienteringskurs 80 p
  • Hygien 100 p
  • Livsmedel och näringskunskap 100 p
  • Matlagning 1 100 p
  • Matlagning 2 200 p
  • Matlagning 3 200 p
  • Service och bemötande 100 p
  • Specialkoster 100 p
  • Matlagning specialisering 100 p

Arbetsförlagt lärande (APL)

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Du läser de kurser som ger dig behörighet att bli kock i storkök/lunchrestaurang.

 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. I arbetet får du lära dig att hantera all slags mat och livsmedel. Du får vara beredd på restid till och från din APL-plats.

Publicerad: 2023-08-14
Senast uppdaterad: 2024-01-09