För att vara behörig till utbildningen behöver du:

  • Ha godkänt betyg i SFI B
  • Inte vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Ha förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Publicerad: 2022-10-11
Senast uppdaterad: 2023-05-22