Kurser

  • Godshantering 100p
  • Logistik1 100p
  • Transport och spedition 100p
  • Plocklagerhantering 100
  • Orienteringskurs 50p
  • Dataorientering 30p
  • Yrkessvenska 100p
  • SFI C/D
  • Grundläggande svenska som andra språk

Arbetsförlagt lärande (APL)

I din yrkesutbildning ingår praktik. Minst 70 procent av dina studier sker på en arbetsplats. Du kan själv hitta en APL-plats eller ta hjälp av skolan. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att hitta en bra plats men i vissa fall kan det vara så att din APL- plats ligger långt från din bostad.


På din arbetsplats får du en handledare som stöttar dig. Du arbetar samma tider som din handledare vilket kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller måste arbeta på kvällar och helger.

Publicerad: 2022-10-11
Senast uppdaterad: 2023-10-19