För att vara behörig till utbildningen behöver du kunskaper som motsvarar godkänt betyg i följande kurser:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk


Du kan inte läsa den här utbildningen om du redan har studerat motsvarande utbildning.

Publicerad: 2022-10-11
Senast uppdaterad: 2022-10-11